“If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing” – W. Edwards Deming

Συγκεντρώνουμε, καταγράφουμε και αναλύουμε τις απαιτήσεις του έργου, γνωρίζοντας ότι είναι μία διαδικασία κατά την οποία συναντώνται οι επιδιώξεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.
Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τα εμπλεκόμενα μέρη και έχουμε εμπειρία και τεχνική αρτιότητα στη σωστή μετάφραση των λειτουργικών και μη απαιτήσεων σε τεχνικές προδιαγραφές και παραμετροποίηση του συστήματος, έτσι ώστε η ανάλυση να καταλήξει σε ένα κοινά αποδεκτό ζητούμενο.